Spring naar inhoud

Wie is Annick Ponthier?

3 augustus 2012

Annick Ponthier werd op 24 oktober 1971 geboren te Bilzen. Haar liefde voor taal bepaalt haar studiekeuze en in 1992 behaalt ze haar diploma van bedrijfsvertaler aan het HHTI in Genk. Daarna gaat ze aan de slag bij een groot meubelbedrijf waar ze hoofd van de administratieve dienst werd.

Bilzen, haar geboortestad, is het politieke epicentrum van Limburg.
Dit heeft zeker invloed gehad op haar politiek engagement. Reeds vanaf haar studententijd engageert ze zich in verscheidene sociale en culturele verenigingen. Ook later in haar leven weigert ze aan de zijlijn te blijven staan en wil ze zich via de politieke weg actief inzetten voor onze samenleving. Haar Vlaams-nationalistische overtuiging leidt haar naar de enige politieke beweging die consequent de belangen van de Vlamingen verdedigt: Vlaams Belang.

Ze werd op 8 oktober 2006 verkozen tot gemeenteraadslid in Bilzen en tot provincieraadslid, waar ze zetelde als lid van de Commissie Welzijn, waar thema’s als gezinsbeleid, ouderenzorg, integratie-, gezondheids- en drugbeleid behandeld worden.
In 2007 was ze kandidaat bij de verkiezingen voor het federaal parlement en sinds 2 juli 2009 vertegenwoordigt ze de Limburgse kiezer in de Kamer, als lid van de commissie Landsverdediging, Legeraankopen en Buitenlandse missies.

Advertenties